top of page

Työnohjaajat

omakuva2.JPG

Olen Hanna Savolainen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), KK, varhaiserityisopettaja, ammatillinen opettaja, dipl.vyöhyketerapeutti sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttiopiskelija. Näiden lisäksi minulla on lastensuojelusta usean vuoden kokemuksellinen osaaminen sekä perhetyön ja lastensuojelun ammatillinen lisäkoulutus. Työnohjaajana autan ohjattavia omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen, tunnistamiseen ja käyttöön ottamiseen sekä sitä kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen. Työnohjauksessa haluan antaa jokaiselle kuulluksi tulemisen kokemuksen, luoda luottamuksellisen ja suvaitsevainen ilmapiirin sekä suunnata ajatukset kohti positiivista tulevaisuutta.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta Pirkanmaan alueella sekä etäyhteyksin paikkakunnasta riippumatta. Mahdollisuus myös luontoavusteiseen työnohjaukseen.


Lisätiedot: ratkaisukeskeisesti.com

 info@ratkaisukeskeisesti.com

tai 044-241 4309

Markku_Korhonen2.jpg

Olen Markku Korhonen, pitkän johtamiskokemuksen omaava työnohjaaja ja työyhteisöjen kehittäjä. Teen työnohjausta lähijohtajien ja asiantuntijatiimien kanssa. Ratkaisujen etsiminen ja löytäminen työelämän nivelvaiheissa tai muissa työyhteisöjen haasteellisissa tilanteissa ovat minulle myös tuttuja. Työskentelen ensisijaisesti Uudellamaalla, mutta lähityönohjaus on mahdollista myös Pirkanmaalla, Lahden alueella sekä Etelä-Pohjanmaalla. Verkon yli tapahtuva työnohjaus mahdollistaa tapaamiset paikasta riippumatta ja minulla onkin ollut ohjattavia Hangosta Ouluun. 

I provide work counselling services also in English.

Yhteydenotot: markku@onnenseppa.fi

Instagram & Facebook: @onnenseppa

Maria Murtola.JPG

Olen Maria Murtola, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja Hämeenkyröstä. Olen toiminut sosiaali-ja terveysalalla jo melkein 30-vuotta ja työkenttäni on ollut vauvasta vaariin. Viimeiset vuoteni olen työskennellyt mielenterveys ja päihdetyössä, sekä kriisityössä.  

Syksyllä tein ison askeleen ja toteutin pitkäaikaisen haaveeni ryhtyä yrittäjäksi työnohjaajana. Yksin se ei vielä elätä, joten teen tärkeää työtä myös lastensuojelun parissa. Työhyvinvointi on minulle tärkeä asia, sen lisääminen ja ylläpito onkin työnohjaukseni yksi iso tavoite. 

 Ammattitaitoisena työnohjaajana tuon työyhteisöön työkaluja joiden avulla löydämme yksilön ja työyhteisön vahvuudet ja voimavarat. 

Palautteen perusteella olen rento ja rauhallinen, tilaa antava, helposti lähestyttävä, innostuva ja innostava. Käytän paljon toiminnallisia menetelmiä, asiakasta kuunnellen. Paljon ryhmiä ohjanneena,koen ohjaustyön vahvuutena. 

Tarjoan työnohjausta Pirkanmaan alueella, sekä myös etäohjauksena.

Jos kiinnostuit otappa yhteyttä!

Lisätiedot: https://punottupolku.asiakassivu.fi

Yhteydenotot: punottupolku@gmail.com

tai 040 7196118

Sanna Rantanen.jpg

Olen Sanna Rantanen (TtM) Kangasalta ja STOry:n jäsen. Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta koko Pirkanmaan alueella.

Teen työnohjausta asiakkaan tiloissa ja etätyönohjaus onnistuu myös. Minulla on yli 25 vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä,

jossa olen toiminut sekä suoritustason että esimiestehtävissä. Useat vuodet kriisityössä ovat vahvistaneet erityisosaamistani vaativista

asiakkuuksista. Työtapaani kuvaa aktiivisuus, asiakaslähtöisyys

ja toiminnallisia menetelmiä käytän tukemaan oivalluksia tilaajan niin toivoessa.

Ratkaisukeskeisellä työskentelytavalla työyhteisöihin tulee enemmän positiivisuutta,

sitä kautta tehokkuutta, kannustusta ja työhyvinvointia.


Lisätietoja: www.myonteinen.fi

Yhteydenotot sanna.rantanen@myonteinen.fi

Toni Karilainen3.jpg

Olen Toni Karilainen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja Tampereelta. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Olen työskennellyt vuosien saatossa eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä niin ruohonjuuritason, kuin esimies- ja kehittämistyön tehtävissä. Tarjoan työnohjauspalveluita yksilöille, ryhmille ja esimiehille Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueilla. Etätyönohjaus mahdollista alueesta riippumatta. Minua motivoi se, että saan työskennellä ammatissa, jossa voin omalla ammattitaidolla olla vaikuttamassa ihmisten työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen siten, että se palvelee kokonaisvaltaisesti yksilöiden ja organisaatioiden tarpeita. Tällä hetkellä kehitän osaamistani johdon työnohjaaja/coach® -opintojen parissa.

Lisätiedot: www.tonikarilainen.fi

Yhteydenotot: tonikarilainen@outlook.com

tai 044 977 1991

Aija Auren.jpg

Olen Aija Aurén, pappi, opettaja ja terapeutti Sastamalan Karkun vanhasta pappilasta.

Olen tavattavissa myös Helsingin Kruununhaassa.

Lisäksi teen työnohjausta etäyhteyksin ja asiakkaan omissa tiloissa.

Työskentelyssäni korostuu lämmin vuorovaikutus kaikissa ihmisten kohtaamisissa ja luja ja lempeä ote työtehtävien hoitamisessa.

Työotteeni on voimavarakeskeinen, mikä tarkoittaa sitä, että työnohjauksen edetessä asiakkaanani löydät omat voimavarasi ja huomaat, että sinulla on avaimet ongelmiensa ratkaisuihin.


Yhteydenotot: aija.auren@gmail.com

Asta Lehtimäki.JPG

Olen Asta Lehtimäki ja tarjoan ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työnohjauspalvelua, mukana eritysosaaminen hienovaraisesta, asiakaslähtöisestä ja muutosvoimaisesta psykoterapeuttisesta keho- ja liiketyöskentelystä.

Työnohjaaja, Tanssi-liiketerapeutti, TRE® - ohjaaja, Tampereen NNKY ry.


Yhteydenotot: asta.lehtimaki@tnnky.fi, www.tnnky.fi

Eevis.jpg

Minä olen Eeva-Monica Isoluoma ja työnohjaajana olen koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti. Sitoudun työssäni noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Olen innostava, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen keskittyvä työnohjaaja. Työnohjauksessa käytän pedagogista työotetta, jonka tarkoituksena on tuoda työnohjausprosessiin tavoitteet, luoda kirjaamisella näkyväksi prosessia ja käyttää toiminnallisuutta silloin, kun sille on tarvetta. Työnohjaajana pyrin saamaan aikaan oivalluksia, oppimista, kokemuksia ja ymmärrystä.

Pedagogisella dokumentoinnilla on mahdollista työnohjauksessa luoda jatkumo syntyneelle prosessille, joka kantaa koko työnohjausprosessin ajan. Työnohjaajan tarkoitus ei ole ratkaista, sen sijaan ohjata ohjattavat näkemään tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Pidän työnohjauksessani dokumentointia (kirjaamista) tärkeänä osana, kun käydään keskusteluita yhdessä työnohjattavien kanssa. Minulle on tärkeää edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista. Olen saanut työkokemusta 20 vuotta varhaiskasvatuksessa niin ryhmä kuin esimiestyöstä. Olen vastannut myös varhaiskasvatus opettajien ja apulaisjohtajien mentoroinnista. Olen yhteydessä niin kerron lisää.

Lisätiedot: www.wiilinki.fi

Yhteydenotot: isoluoma@wiilinki.fi tai 045 78320338.

Työnohjaajat: Testimonials
bottom of page