top of page
heinät.jpg

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä 

työnohjausta

Koti: Welcome
Foggy Waters

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arvioimista ja siinä kehittymistä. Työnohjauksessa on tarkoituksena saada uusia ajattelutapoja ja voimavaroja itse työhön sekä ammatilliseen kasvuun. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa on mahdollista saada uusia oivalluksia ja löytää työn “punainen lanka”. Työnohjauksessa voidaan pohtia mm. omaa työroolia, kokemuksia tai tunteita työhön liittyen. Ongelmiin keskittymisen sijaan työnohjauksessa on tärkeää löytää uusia näkökulmia ja tapoja, joilla asiaa voidaan lähestyä uudesta tulokulmasta. Työnohjauksen tarkoituksena on tukea työntekijän tai työyhteisön työhyvinvointia sekä jaksamista työssä.

Työnohjaukselle asetetaan aluksi selkeä tavoite ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarkoituksena on työnohjauksessa luoda avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. 

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Ryhmätyönohjauksessa sopiva ryhmän koko on 3-8 henkilöä. Työnohjaus voi tapahtua joko tilaajan työpaikalla, ohjaajan tiloissa tai etäohjauksena.

Mitä ratkaisukeskeinen työnohjaus on?

  • Oman työn ja sen tekemisen arvostavaa pohtimista, tutkimista ja itsearviointia 

  • Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista tunnistamalla työn kuormittavia asioita

  • Uusien oivallusten mahdollistamista lähestymällä työtä eteenpäin pyrkivästä näkökulmasta

  • Työroolin, kokemusten ja tunteiden käsittelyä työhön liittyen

  • Luottamuksellista, avointa keskustelua ja kuulluksi tulemista

Mitä ratkaisukeskeinen työnohjaus ei ole? 

  • Työnohjaus ei korvaa esimiestyötä tai työnjohtoa, mutta voi olla niille korvaamaton apu ja tuki.

  • Ratkaisukeskeinen työnohjaus ei roiku ongelmissa ja pulmissa vaan etsii tietä eteenpäin kohti parempaa työelämää.

  • Työnohjaus ei ole irrallinen temppu, vaan yhteistyötä ja aitoa vuorovaikutusta. 

Koti: About

Olemme valmistuneet Step by Stepin ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta. Koulutus on STOry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus.

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluatko tarjouksen työnohjauspalveluista? Ota yhteyttä johonkin työnohjaajistamme ja kerro toiveistasi. Kartoitamme toteutusvaihtoehdot ja tarjoamme monitaitoisen, osaavan ja luotettavan palvelumme kilpailukykyiseen hintaan.

seedling-478316_1920.jpg
Koti: Contact
bottom of page